Data dodania: 20-11-2021 r.

Jak zarejestrować pojazd (np. samochód osobowy, ciężarowy, motocykl lub motorower, przyczepę naczepę lub ciągnik rolniczy) przez internet. Jak wygląda procedura rejestracji i czy warto z tej opcji skorzystać


Wielu z was napewno zastanawia się czy jest możliwość zarejestrowania swojego pojazdu przez internet. Oczywiście jest taka możliwość ale czy jest ona lepszym rozwiązaniem niż zgłoszenie się do urzędu? Postaramy się wyjaśnić wszystkie kwestię.
Aby zarejestrować pojazd przez internet musimy posiadać profil zaufany lub podpis kwalifikowany i możliwość zrobić czytelnych skanów dokumentacji pojazdu. Warto pamiętać, że nie można złożyć wniosku o rejestracje w czyimś imieniu oraz na dwóch lub więcej właścicieli.
Gdy już posiadamy jeden z tych dwóch podpisów elektronicznych, postępujemy według następującej kolejności
 • Wchodzimy na stronę internetową: www.esp.pwpw.pl
 • Klikamy na "Zarejestruj się"
 • Z opcji "Jaki profil konta chcesz utworzyć w systemie?" wybieramy "Firma" jeżeli dokonujemy rejestracje na firmę posiadającą osobowość prawną (dla działalności jednoosobowej zaleca się wybranie "Osoba prywatna" z uwagi na fakt, iż dzialalność ta nie posiada osobowości prawnej i odpowiada ze stopy cywilnej). Jeżeli rejestracji dokonujemy na osobowe fizyczną wybieramy "Osoba prywatna".
 • Po wypełnieniu wszystkich danych klikamy na "Zarejestruj" - będziemy musieli wejść na podany adres e-mail i dokończyć rejestracje klikając na link potwierdzający
 • Następnie logujemy się na stronie www.esp.pwpw.pl za pomocą ustalonych wcześniej danych
 • Z menu wybieramy "Złóż wniosek"
 • Wybieramy urząd do którego wysyłamy wniosek (według miejsca zamieszkania lub siedziby firmy) rodzaj wniosku (rejestracja pojazdów) i wniosek jaki chcesz złożyć - "Rejestracja pojazdu"
 • Wypełniamy dane osobowe i klikamy "dalej"
 • Wypełniamy dane pojazdu i klikamy "dalej"
 • Dodajemy załączniki (dokumenty dotyczące pojazdu). Klikamy "Plik..." wybieramy plik z dysku, wybieramy nazwę i klikamy "dodaj załącznik". Jeśli załączymy już wszystkie pliki, klikamy "dalej"
 • Następnie podpisujemy wniosek za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego (warto pamietać ze przypadku złożenia wniosek przez firmę musi być on podpisany przez osobę która reprezentuje firmę (np. spółkę - osoba widniejąca w KRS jako osoba uprawniona do reprezentowania firmy)
Jak już podpiszemy wniosek, zostanie on wysłany do urzędu który wybraliśmy. Na skrzynkę elektroniczna swojej poczty powinniśmy dostać urzędowe poświadczenie złożenia wniosku. Natomiast na stronie www.esp.pwpw.pl w "Moje wnioski" powinnismy mieć informacje o złożonym wniosku o rejestrację pojazdu i jego statusie wraz z dokumentem potwierdzającym złożenie dokumentu "UPO".
Co dalej? Teraz oczekujemy na rozpatrzenie wniosku. Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pozytywny, urząd będzie postępował zgodnie z załącznikiem 1a do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088 z późn. zm). czyli:
 • 1. Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną, wysyłając wezwanie na adres internetowy, z którego otrzymał wniosek, do przekazania do tego organu oryginałów wymaganych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli jest to wymagane – informując i wyznaczając właścicielowi pojazdu termin przekazania tych dokumentów i tablic (tablicy) rejestracyjnych, oraz odbioru w tym organie pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej.
 • 2. Przekazanie przez właściciela pojazdu do organu oryginałów wymaganych dokumentów* oraz tablic (tablicy) rejestracyjnych może być dokonane pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Po ich otrzymaniu i zweryfikowaniu organ rejestrujący może, po uzgodnieniu drogą elektroniczną z właścicielem pojazdu, przesłać pozwolenie czasowe, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, nalepkę kontrolną i decyzję o czasowej rejestracji pojazdu – pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.
 • 3. Organ rejestrujący wzywa właściciela pojazdu drogą elektroniczną do odbioru w tym organie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i decyzji o rejestracji pojazdu albo po uzgodnieniu z właścicielem pojazdu drogą elektroniczną przesyła te dokumenty pocztą za potwierdzeniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu. Organ rejestrujący wydaje te dokumenty po dokonaniu przez właściciela pojazdu zwrotu do organu pozwolenia czasowego lub po otrzymaniu pozwolenia czasowego pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską za zwrotnym pokwitowaniem odbioru, na koszt właściciela pojazdu.
Podsumowując. Jest możliwość rejestracji pojazdu przez internet ale czy jest to lepsze udogodnienie niż wizyta osobista w urzędzie? W naszej ocenie zdecydowanie nie. Ale czasem może być to ostatecznością.

Komentarze


#3 | Michal dnia 14/12/2021 12:13
No Avatar
Super opisane. Skorzystałem w innej sprawie Uśmiech
#2 | freeas dnia 29/11/2021 14:39
No Avatar
Małymi krokami do przodu!
#1 | Tom dnia 21/11/2021 08:02
No Avatar
Super opisane. Fajnie ze można skorzystać z takiej możliwość. Trochę to może dłużej potrwać chociaż w dobie przesyłek kurierskich jest to proces krótki to Poczta Polska nie działa zbyt szybko..

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.