Oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego pojazdu (zagubieniu, kradzieży lub zniszczeniu) - Iwanowice (Starostwo Powiatowe w Krakowie)


W przypadku gdy dowód rejestracyjny od naszego pojazdu zostanie utracony (np. zagubiony, skradziony lub całkowicie zniszczony) konieczne będzie przedłożenie w Wydziale Komunikacji - Starostwo Powiatowe w Krakowie stosownego oświadczenia o utracie dokumentu potwierdzającego rejestracje przedmiotowego pojazdu.
Warto pamiętać, że w przypadku gdy będziemy rejestrować (przerejestrowywać) pojazd zarejestrowany już w kraju ale w innym urzędzie (starostwie) niż ten do którego my należymy, to do dnia 4 września 2022 r. wymagane będzie w urzędzie dodatkowo "zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym" pobrane z organu dotychczasowej rejestracji. Bez wskazanego zaświadczenia nie dokonamy rejestracji pojazdu na nowego właściciela.
Oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego uzupełniamy w przypadku następujących, zarejestrowanych w kraju i dopuszczonych do ruchu pojazdów:
  • samochód osobowy, samochód ciężarowy lub samochód specjalny,
  • ciągnik samochodowy (siodłowy),
  • autobus,
  • naczepę samochodową,
  • przyczepę ciężarową, rolniczą lub specjalna (np. kempingowa, rąbak)
  • ciągnik rolniczy,
  • motocykl lub motorower (skuter),
  • czterokołowce czyli pojazd samochodowy inny (np. quad, microcar)
Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 kodeksu karnego). Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Oświadczenie o utraconym dowodzie rejestracyjnym pojazdu uzupełnia i podpisuje właściciel pojazdu lub jego wspówłaściciel.

Dane urzędu (Wydziału komunikacji)


Dane kontaktowe urzędu


Wzór oświadczenia o utracie dowodu rejestracyjnego pojazdu - Iwanowice

Pobierz darmowy druk wzoru oświadczenia do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - wzór oświadczenia o utracie dowodu rejestracyjnego pojazdu - Iwanowice Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - wzór oświadczenia o utracie dowodu rejestracyjnego pojazdu - Iwanowice Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - wzór oświadczenia o utracie dowodu rejestracyjnego pojazdu - Iwanowice Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - wzór oświadczenia o utracie dowodu rejestracyjnego pojazdu - Iwanowice

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.