Wniosek o rejestrację czasową pojazdu w celu przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Potrzebujesz przejechać pojazdem niezarejestrowanym w Polsce z miejsca jego zakupu lub odbioru pod miejsce swojego zamieszkania na terytorium kraju? Poniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku o rejestrację czasową pojazdu w celu przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek o rejestrację czasową pojazdu w celu przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie takiego wniosku możesz dokonać rejestracji czasowej wszystkich pojazdów (samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego, naczepy samochodowej, przyczepy specjalnej, przyczepy ciężarowej, motoroweru (skutera), motocykla, pojazdu samochodowego - innego (np. quad, microcar)).
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, otrzymasz czerwone tablice rejestracyjne ważne 30 dni. Tablice rejestracyjne czasowe, należy obowiązkowo zwróci do organu w którym zostały wydane po osiągnięciu celu ich wydania lub po 30 dniach.

Zgodnie z art. 74 ust. ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)

  • Art. 74. 1. Czasowej rejestracji pojazdu dokonuje, w przypadkach określonych w ust. 2, organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania właściciela pojazdu, wydając decyzję o czasowej rejestracji pojazdu, pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.
  • 1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, czasowej rejestracji może dokonać również organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce zakupu pojazdu lub jego odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • ust. 2 pkt. 2 lit. b - przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Jakie dokumenty są wymagane do czasowej rejestracji na przejazd pojazdu?

Zgodnie z § 2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach:
W przypadku czasowej rejestracji pojazdu w celu umożliwienia przejazdu pojazdem z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ rejestrujący dokonuje rejestracji takiego pojazdu na podstawie wniosku o rejestrację z dołączonym dowodem własności pojazdu. Jeżeli pojazd zakupiony lub odebrany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został sprowadzony z zagranicy, przepisy § 1 ust. 13 pkt 4–6 stosuje się odpowiednio.
Zatem będziemy potrzebowali następujące dokumenty:
  • Wniosek o czasową rejestrację (do pobrania poniżej)
  • Dokument własności (np. umowa zakupu, faktura). Jeżeli dokument nabycia pojazdu sporządzony jest w innym języku niż polski, należy załączyć tłumaczenie przysiegłę dokumentu,
  • Dowód odprawy celnej przywozowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej lub organ rejestrujący sprawdza adnotację na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdów, określającą datę i numer dokumentu, dokument określony przepisami prawa celnego potwierdzający spełnienie formalności celnych oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami;
  • Dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest”, „ciężarowo-osobowy”, „terenowy”, „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
  • 62 zł - opłata rejestracyjna.

Wzór - Wniosek o rejestrację czasową pojazdu w celu przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.