Obowiązki posiadacza pojazdu (samochodu, motocykla lub innego) zabytkowego (Czynności, Kary, Terminy)


W przypadku gdy jesteś właściciel pojazdu zabytku znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków ciążą na Tobie wiele ważnych obowiązków wynikające z ustawy. Zobacz szczegółowe informacje o Twoich obowiązkach i ewentualnych karach administracyjnych.
Zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami właściciel lub posiadacz zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa albo wpisanego do rejestru lub innego zabytku znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków ma obowiązek zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków o:
  • 1) uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieży zabytku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu zdarzenia;
  • 2) zagrożeniu dla zabytku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu zagrożenia;
  • 3) zmianie miejsca przechowania zabytku ruchomego w terminie miesiąca od dnia nastąpienia tej zmiany;
  • 4) zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku, nie później niż w terminie miesiąca od dnia ich wystąpienia lub powzięcia o nich wiadomości.
W związku z powyższym musimy zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszystkich sprawach dotyczących pojazdu który jest pojazdem zabytkowym.
W przypadku gdy nie zawiadomimy konserwatora o tym w określonym terminie, zgodnie z Art. 107a. ust 1 tej ustawy, podlegamy karze pieniężnej od karze pieniężnej w wysokości od 500 do 2000 zł.

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.