Umowa użyczenia (pożyczenia lub wypożyczenia) koparki (koparko-ładowarki)


Chciałbyś wypożyczyć komuś na pewien okres koparko-ładowarki? Zrób to spisując odpowiednią umowe użyczenia pojazdu. Umowa zapewni Ci pewność że osoba której wypożyczysz pojazd Cię nie oszuka. Poniżej możesz pobrać gotowy wzór użyczenia (pożyczenia lub wypożyczenia) koparko-ładowarki. Na podstawie takiego dokumentu, można bezpiecznie i prawnie, dokonać wypożyczenia pojazdu.
Umowa użyczenia lub wypożyczenia koparko-ładowarki jest dokumentem pozwalającym biorącemu w użyczenie przedmiotu na używanie w określonym czasie i charakterze. Różnica pomiędzy umową najmu, a umową dzierżawy jest jej bezpłatny charakter. Przepisy dotyczące umowy użyczenia określa ustawa -Kodeks cywilny w art. 710 -719.

Kodeks cywilny - przepisy dotyczące umowy użyczenia:

 • Art. 710. [Umowa użyczenia]:
  Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.
 • Art. 711. [Wady rzeczy użyczonej]:
  Jeżeli rzecz użyczona ma wady, użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy biorący mógł wadę z łatwością zauważyć.
 • Art. 712. [Sposób używania rzeczy]:
  § 1. Jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu.
  § 2. Bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania.
 • Art. 713. [Koszty, wydatki, nakłady]:
  Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.
 • Art. 714. [Odpowiedzialność za przypadkową utratę rzeczy lub jej uszkodzenie]:
  Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli jej używa w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, albo gdy nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności powierza rzecz innej osobie, a rzecz nie byłaby uległa utracie lub uszkodzeniu, gdyby jej używał w sposób właściwy albo gdyby ją zachował u siebie.
 • Art. 715. [Wygaśnięcie użyczenia]:
  Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.
 • Art. 716. [Żądanie zwrotu przed terminem]:
  Jeżeli biorący używa rzeczy w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy, jeżeli powierza rzecz innej osobie nie będąc do tego upoważniony przez umowę ani zmuszony przez okoliczności, albo jeżeli rzecz stanie się potrzebna użyczającemu z powodów nieprzewidzianych w chwili zawarcia umowy, użyczający może żądać zwrotu rzeczy, chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony.
 • Art. 717. [Odpowiedzialność solidarna]:
  Jeżeli kilka osób wspólnie wzięło rzecz do używania, ich odpowiedzialność jest solidarna.
 • Art. 718. [Zwrot rzeczy użyczonej]:
  § 1. Po zakończeniu użyczenia biorący do używania obowiązany jest zwrócić użyczającemu rzecz w stanie niepogorszonym; jednakże biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania.
  § 2. Jeżeli biorący do używania powierzył rzecz innej osobie, obowiązek powyższy ciąży także na tej osobie.

Wzór - Umowa użyczenia (pożyczenia lub wypożyczenia) koparki (koparko-ładowarki)

Pobierz darmowy druk wzoru umowy użyczenia (pożyczenia lub wypożyczenia) pojazdu do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Umowa użyczenia (pożyczenia) koparki (koparko-ładowarki)Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Umowa użyczenia (pożyczenia) koparki (koparko-ładowarki)Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Umowa użyczenia (pożyczenia) koparki (koparko-ładowarki)Formularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Umowa użyczenia (pożyczenia) koparki (koparko-ładowarki)

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.