Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych albo pracowników placówki, która opiekuje się osobami niepełnosprawnymi


Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub pracownikiem placówki zajmującą się opiekowaniem osób niepełnosprawnych możesz wystąpić z wnioskiem o wydanie karty parkingowej która umożliwi parkowanie pojazdem w miejscach oznakowanych tak zwaną kopertą. Poniżej szczegółowe informacje oraz wzór druku wniosku do złożenia w urzędzie.

Kto może uzyskać kartę parkingową?

 • każdy, kto ma stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 • Każdy, wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej
 • Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności musi mieć jeden z symboli, który oznacza przyczynę niepełnosprawności
 • 04-O (choroby narządu wzroku),
 • 05-R (upośledzenie narządu ruchu)
 • 10-N (choroba neurologiczna)
 • Jeśli nie masz w orzeczeniu wskazania do uzyskania karty parkingowej – nie dostaniesz jej.
 • Karta parkingowa jest przeznaczona również dla placówek, które zajmują się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych ze znacznymi ograniczeniami możliwości samodzielnego poruszania się. Takie placówki to:
 • domy pomocy społecznej,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • ośrodki wsparcia,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • ośrodki, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,
 • zakłady aktywności zawodowej,
 • specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • sanatoria uzdrowiskowe i szpitale uzdrowiskowe,
 • szpitale uzdrowiskowe i sanatoria uzdrowiskowe dla dzieci,
 • hospicja,
 • zakłady rehabilitacji leczniczej,
 • inne przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji leczniczej,
 • żłobki i kluby dziecięce,
 • przedszkola,
 • szkoły,
 • placówki oświatowo-wychowawcze,
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, które umożliwiają uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, placówki artystyczne,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze oraz ośrodki, które umożliwiają dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
 • zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli,
 • szkoły wyższe.
 • Pojazd, na który będzie wystawiona karta, musi być własnością placówki albo być jej użyczony na wyłączność.

Gdzie składamy wniosek o wydanie karty parkingowej?

W dowolnym powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności (zobacz listę wraz z adresem i kontakt do jednostek).

Ile ważna jest karta parkingowa?

Karty są wydawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 5 lat.

Ile zapłacimy za wydanie karty parkingowej?

21 zł - kosz wydania karty parkingowej.

Ile będziemy czekać na wydanie karty parkingowej?

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku zespół wyśle list z informacją, czy dostaniesz kartę albo z prośbą o uzupełnienie braków we wniosku. Jeśli twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie – w liście znajdziesz informację o terminie i miejscu odbioru karty. Jeśli negatywnie – wyjaśnienie odmowy. Niestety nie możesz się odwołać.

Do czego uprawnia karta parkingowa??

Postoju w miejscach oznaczonych emblematem wózka inwalidzkiego i niestosowania się do 9 poniższych znaków drogowych:
 • B 1 „zakaz ruchu w obu kierunkach"
 • B 3 „zakaz ruchu pojazdów silnikowych z wyjątkiem pojazdów jednośladowych"
 • B 3a „zakaz wjazdu autobusów"
 • B 4 „zakaz wjazdu motocykli"
 • B 10 „zakaz wjazdu motorowerów"
 • B 35 „zakaz postoju"
 • B 37 „zakaz postoju w dni nieparzyste"
 • B 38 „zakaz postoju w dni parzyste"
 • B 39 „strefa ograniczonego postoju"

Jak wygląda karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej?

Jak wygląda karta parkingowa dla placówki?


Wzór - Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych albo pracowników placówki, która opiekuje się osobami niepełnosprawnymi

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych lub pracowników placówkiPobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych lub pracowników placówkiPobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych lub pracowników placówkiFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych lub pracowników placówki

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.