Wniosek o rejestracje przyczepy lub naczepy (przyczepy lekkiej do 750 kg, przyczepy specjalnej, przyczepy kempingowej, przyczepy ciężarowej, naczepy samochodowej, przyczepy rolniczej, przyczepy ciężarowo rolniczej, naczepy samochodowej)


W przypadku nabycia/zakupu przyczepy lub naczepy będziemy musieli się udać do urzędu aby dokonać jej rejestracji. Na podstawie takiego wniosku bez problemu dokonasz rejestracji pojazdu w dowolnym urzędzie w Polsce. Wniosek został stworzony na podstawie wzoru wniosku o rejestrację pojazdu zgodnego z rozporządzeniem w sprawie rejestracji pojazdu znajdującego się w dzienniku ustaw. Poniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku o rejestracje przyczepy lub naczepy samochodowej.
Wniosek o rejestracje przyczepy lub naczepy (przyczepy lekkiej do 750 kg, przyczepy specjalnej, przyczepy kempingowej, przyczepy ciężarowej, naczepy samochodowej, przyczepy rolniczej, przyczepy ciężarowo rolniczej, naczepy samochodowej) druk formularz Przykładowy wzór wniosku można wykorzystać do zarejestrowania pojazdu zarejestrowanego - zakupionego w kraju, zakupionego za granicą lub pojazdu fabrycznie nowego który nie był nigdy zarejestrowany. Możliwość uzupełnienia wniosku wraz z współwłaścicielem (na kilku właścicieli). W przypadku złożenia wniosku o rejestracje pojazdu już zarejestrowanego w kraju, zgłosimy równocześnie nabycie tego pojazdu.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach § 1. pkt 15 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1727 z późn. zm.)

  • Wniosku o rejestrację, czasową rejestrację albo o wyrejestrowanie – rozumie się przez to odpowiednio wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 albo nr 1a do rozporządzenia o rejestracji pojazdów;

Kto może zarejestrować lub przerejestrować pojazd i gdzie to zrobić

Rejestracji pojazdu dokonuje starosta zgodnie z miejscem zamieszkania właściciela pojazdu, zamieszkania czasowego lub siedziby firmy (posiadającej osobowość prawną np. sp. z o.o., sp. j. stowarzyszenie) w siedzibie wydziału komunikacji danego powiatu.
Właściciel pojazdu składa osobiście w urzędzie wniosek o rejestrację. W przypadku kilku właścicieli - wszyscy. Spraw może też załatwić w imieniu właściciela/właścicieli pełnomocnik właściciela/li posiadający pisemne pełnomocnictwo (tutaj przykładowy wzór upoważnienia).

Ile mam czasu na zarejestrowanie lub przerejestrowanie pojazdu

Prawo o ruchu drogowym nie wskazuje terminu na rejestracje pojazdu zarejestrowanego w kraju, natomiast zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rejestracji pojazdu, rejestracji dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu. Czyli wtedy kiedy właściciel będzie chciał ten pojazd zarejestrować. Natomiast w przypadku pojazdu zarejestrowanego, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE mamy obowiązek zarejestrowania go w terminie do 30 dni.

Warto pamietać natomiast:

  • W przypadku fabrycznie nowego pojazdu, nie mamy terminu na jego rejestrację. Należy jednak pamietać aby pojazd spełniał warunki homologacyjne na dzień złożenia wniosku o rejestrację (pojazd nie zostanie zarejestrowany jeśli nie będzie spełniał warunków homologacyjnych - np. nie będzie spełniał warunków emisji spalin - EURO)
  • W przypadku pojazdu zarejestrowanego w kraju, mamy obowiązek zawiadomić o nabyciu pojazdu (nie zarejestrować pojazd, lecz zgłosić jego nabycie) w terminie 30 dni.
  • W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej mamy obowiązek zarejestrowania go w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia.
  • W przypadku pojazdu sprowadzonego z kraju spoza Unii Europejskiej (np. USA, Szwajcaria, Norwegia, Japonia, Kanada) nie mamy określonego terminu na jego rejestrację.
Należy jednak pamiętać że właściciel pojazdu zarejestrowanego w kraju jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Uwaga! Zmiany terminów obowiązku rejestracji pojazdu zarejestrowanego sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej oraz zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju

  • 30 dni - od dnia 01-07-1998 r. do 29-02-2020 r.
  • 180 dni - od dnia 01-03-2020 r. do 31-12-2020 r.
  • 30 dni - od dnia 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r.
  • 60 dni - od dnia 01-07-2021 r. - do 30-06-2023 r.
  • 30 dni - od dnia 01-07-2023 r.
Od 1 stycznia 2024 r. wchodzą nowe przepisy odnośnie rejestracji pojazdu zarejestrowanego w kraju oraz sprowadzonego z zagranicy! Przeczytaj co się zmienia! Od 1 stycznia 2024 r obowiązek rejestracji. Znika zgłoszenie nabycia pojazdu i nowe wysokości kar!

Wzór - Wniosek o rejestracje przyczepy lub naczepy (przyczepy lekkiej do 750 kg, przyczepy specjalnej, przyczepy kempingowej, przyczepy ciężarowej, naczepy samochodowej, przyczepy rolniczej, przyczepy ciężarowo rolniczej, naczepy samochodowej)

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Wniosek o rejestracje przyczepy lub naczepyPobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Wniosek o rejestracje przyczepy lub naczepyPobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Wniosek o rejestracje przyczepy lub naczepyFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Wniosek o rejestracje przyczepy lub naczepy

Przydatne materiały:

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.