Wniosek o wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy ubezpieczeniowej OC (odpowiedzialności cywilnej)


Chciałbys otrzymać zwrot cześć kwoty za niewykorzystane w całości ubezpieczenie OC? Poniżej możesz pobrać gotowy wzór wniosku o wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej OC.

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku:

  • 1) wyrejestrowania pojazdu mechanicznego lub udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu mechanicznego w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza, z uwzględnieniem art. 79 przesłanki wyrejestrowania pojazdu ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym;
  • 2) odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 29 termin zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ust. 3;
  • 3) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez posiadacza pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu w przypadku określonym w art. 31 przejście lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego ust. 1 – zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który przeniósł prawo własności tego pojazdu;
  • 4) rozwiązania się umowy w związku z jej wypowiedzeniem przez właściciela pojazdu w przypadku określonym w art. 31 przejście lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego ust. 4 - zwrot składki przysługuje posiadaczowi, który zawarł umowę ubezpieczenia;
  • 5) odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy w trybie określonym w art. 40 odstąpienie od zawartej na odległość umowy o usługi finansowe ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem że za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczający obowiązany jest zapłacić składkę ubezpieczeniową;
  • 6) wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 przesłanki wyrejestrowania pojazdu ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
  • 7) rozwiązania umowy w związku z jej wypowiedzeniem zgodnie z art. 28a kilka umów ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego ust. 1 – zwrot składki przysługuje z uwzględnieniem prawa zakładu ubezpieczeń do żądania zapłaty składki za okres świadczonej ochrony.

Wzór - Wniosek o wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy ubezpieczeniowej OC (odpowiedzialności cywilnej)

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Wniosek o wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy ubezpieczeniowej OCPobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Wniosek o wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy ubezpieczeniowej OCPobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Wniosek o wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy ubezpieczeniowej OCFormularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Wniosek o wypowiedzenie (rozwiązanie) umowy ubezpieczeniowej OC

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.