Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy kategorii AM (motorower lub czterokołowiec lekki) dla osoby niepełnoletniej


Rozpoczynasz kursy na prawo na kategorie AM (motorower do 50 cm3), a nie jesteś osobą pełnoletnią? Pamiętać że, aby otrzymać numer PKK musisz mieć zgodę rodzica na rozpoczęcie kursów. Pobierz ją u nas. Poniżej możesz pobrać gotowy wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy. Zgoda jest wymagana gdy osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy na kategorie: AM (motorower lub czterokołowiec lekki) jest osobą niepełnoletnią i nie ma ukończone 18 lat.
Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy kategorii AM (motorower lub czterokołowiec lekki) dla osoby niepełnoletniej druk wzór formularz pdf Zgoda rodzica na rozpoczęcie kursów na prawo jazdy jest pisemnym wyrażeniem zgody przez jednego lub oboje rodziców (lub prawnych opiekunów) osoby nieletniej, która chce rozpocząć naukę jazdy. Jest to dokument, który potwierdza, że rodzic lub opiekun wyraża zgodę na to, że nieletnie dziecko może uczyć się prowadzenia pojazdu i ubiegać się o prawo jazdy.

Jakimi pojazdami możesz kierować na kategorii AM

  • motorower (pojazd do 50 cm3)
  • czterokołowiec lekki (na przykład mały quad)

Wymagany minimalny wiek dla kategorii AM

14 lat - to minimalny wiek który musi posiadać osoba ubiegająca się o prawo jazdy na kategorie AM

Art. 21 ust. 2 (ustawa o kierujących pojazdami - Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)

  • 2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Art. 21 ust. 1 (ustawa o kierujących pojazdami - Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)

  • 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa odpowiednio w art. 8 lub art. 9, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest:
  • 1) uczeń szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie:
  • a) dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762), przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, lub
  • b) realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo
  • 2) słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym
  • – może rozpocząć szkolenie wraz z rozpoczęciem nauki odpowiednio w tej szkole lub na tym kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

Wzór - Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy kategorii AM (motorower lub czterokołowiec lekki) dla osoby niepełnoletniej

Pobierz darmowy druk wzoru zgody do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu na kategorie AM (motorower)Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu na kategorie AM (motorower)Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu na kategorie AM (motorower)Formularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu na kategorie AM (motorower)

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.