Zawiadomienie o zbyciu pojazdu, sprzedanego na terenie kraju

Sprzedałeś swój samochód a był zarejestrowany na Ciebie? zgłoś to jak najszybciej aby uniknąć jakiś nieprzyjemność!
Zgłaszamy się w terminie do 30 dni od daty sprzedaży do swojego wydziału komunikacji, gdzie pojazd został zarejestrowany, i składamy zawiadomienie o sprzedaży pojazdu wraz z dokumentem sprzedaży.
Pamiętaj również o zabraniu upoważnienia od współwłaścicela(li) do Urzędu jeżeli nie jesteś jedynym właścicelem.

» Informacja prawna (jakie dokumenty należy przedstawić)

(...)" § 2. W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego dotychczasowy właściciel do zawiadomienia dołącza kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.(...)"

Źródło: Obwieszczenie Ministra Infratutury i Rozwoju z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Poz. 1522

Reklama