Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania pojazdu z powodu demontażu


W przypadku gdy nasz pojazd nie nadaje się już do użytku i zdecydowaliśmy się na oddania go do stacji demontażu pojazdu - która ma stosowne uprawnienia, następnym naszym obowiązkowym krokiem będzie złożenie wniosku o jego wyrejestrowanie.

Musimy pamiętać, że pojazd należy wyrejestrować w urzędzie gdzie pojazd jest dotychczasowo zarejestrowany, a nie tam gdzie jest nasza właściwość miejscowa zgodnie z ustawą "Kodeks postępowań administracyjnych".

Dokumenty które będziemy potrzebowali do wyrejestrowania pojazdu z powodu jego demontażu.

 • Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu - (pobierz);
 • Dowód rejestracyjny - w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, musimy napisać stosowne oświadczenie (pobierz);
 • Kartę pojazdu (jeżeli była wydana) - w przypadku jej utraty, musimy napisać stosowne oświadczenie (pobierz);
 • Tablice rejestracyjne - w przypadku utraty, musimy napisać stosowne oświadczenie (pobierz);
 • Zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu;
 • Opłatę skarbową w wysokości 10 zł uiszczoną na odpowiednie konto bankowe urządu;
 • Pełnomocnictwo/upoważnienie - (pobierz)


Zgodnie z 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:
 • 1) przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 • 6) przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;


Zgodnie z §21. ust 1 pkt 1 lub 6 rozporządzenia ministerstwa infrastruktury i budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 poz. 2355 z późn. zm.):

W celu wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu składa do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu wniosek o wyrejestrowanie pojazdu na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a w przypadku pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, do którego dołącza:
 • 1) w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy – dokument, o którym mowa w tym przepisie, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablice (tablicę) rejestracyjne;
 • 6) w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 6 ustawy – dokument, o którym mowa w tym przepisie, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablice (tablicę) rejestracyjne;

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.