Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania pojazdu z powodu kasacji (zniszczenia, demontażu) za granicą


W przypadku gdy nasz pojazd został uszkodzony za granicą, a koszt jego naprawy i transportu do kraju przekracza nasze możliwości lub nie jest opłacalne - możemy ten pojazd zezłomować za granicą w odpowiednim miejscu do tego przeznaczonym. Gdy wrócimy do naszego kraju następnym naszym obowiązkiem będzie złożenie wniosku o jego wyrejestrowanie.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania pojazdu z powodu kasacji lub demontażu za granicą:
  • Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu - (pobierz);
  • Dowód rejestracyjny - w przypadku utraty, musimy napisać stosowne oświadczenie (pobierz);
  • Kartę pojazdu (jeżeli była wydana) - w przypadku jej utraty, musimy napisać stosowne oświadczenie (pobierz);
  • Dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą - wraz z jego przysięgłym tłumaczeniem;
  • Tablice rejestracyjne - w przypadku utraty, musimy napisać stosowne oświadczenie (pobierz);
  • Opłatę skarbową w wysokości 10 zł uiszczoną na odpowiednie konto bankowe;
  • Pełnomocnictwo/upoważnienie - (pobierz)


Zgodnie z 79 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:
  • 4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;


Zgodnie z §21. ust 1 pkt 4 rozporządzenia ministerstwa infrastruktury i budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 poz. 2355 z późn. zm.):

W celu wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu składa do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu wniosek o wyrejestrowanie pojazdu na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a w przypadku pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, do którego dołącza:
  • 4) w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, i tablice (tablicę) rejestracyjne;

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.