Jakie dokumenty są potrzebne do wyrejestrowania pojazdu z powodu spalenia (udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności)


W przypadku gdy w wyniku spalenia pojazd nie nadaje się do użytku, nie jest też możliwość oddania go na stacje demontażu pojazdu skutkuje to trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu - naszym obowiązkowym będzie złożenie wniosku o jego wyrejestrowanie.

Jakie dokumenty będziemy potrzebowali do wyrejestrowania pojazdu z powodu całkowitego spalenia:
 • Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu - (pobierz);
 • Dowód rejestracyjny - w przypadku utraty, musimy napisać stosowne oświadczenie (pobierz);
 • Kartę pojazdu (jeżeli była wydana) - w przypadku jej utraty, musimy napisać stosowne oświadczenie (pobierz);
 • Dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu - w przypadku spalenia, może to być zaświadczenie wystawione przez Straż Pożarną lub Policję
 • Tablice rejestracyjne - w przypadku utraty, musimy napisać stosowne oświadczenie (pobierz);
 • Opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach;
 • Opłatę skarbową w wysokości 10 zł uiszczoną na odpowiednie konto bankowe;
 • Pełnomocnictwo/upoważnienie - (pobierz)


Zgodnie z 79 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:
 • 5) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
 • 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, warunkiem wyrejestrowania pojazdu jest wniesienie przez właściciela pojazdu opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach. Przepisu nie stosuje się do pojazdów Policji i jednostek ochrony przeciwpożarowej.


Zgodnie z §21. ust 1 pkt 5 rozporządzenia ministerstwa infrastruktury i budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 poz. 2355 z późn. zm.):

W celu wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu składa do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu wniosek o wyrejestrowanie pojazdu na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a w przypadku pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, do którego dołącza:
 • 5) w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy – dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, tablice (tablicę) rejestracyjne oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty, o której mowa w art. 79 ust. 5 ustawy;


Jak wyliczyć opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach:

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.