Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, B, B1, T dla osoby niepełnoletniej

Poniżej możesz pobrać gotowy wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy. Zgoda jest wymagana gdy osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy na kategorie: AM, A1, A2, B1, B, T, jest osobą niepełnoletnią i nie ma ukończone 18 lat.
Art. 21 ust. 2 (ustawa o kierujących pojazdami - Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)
  • 2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
Art. 21 ust. 1 (ustawa o kierujących pojazdami - Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)
  • 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa odpowiednio w art. 8 lub art. 9, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest:
  • 1) uczeń szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie:
  • a) dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762), przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, lub
  • b) realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo
  • 2) słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym
  • – może rozpocząć szkolenie wraz z rozpoczęciem nauki odpowiednio w tej szkole lub na tym kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
Pobierz wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, B1, B lub T.


Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się
Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.