Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (ZPU)


W przypadku gdy chcemy podjąć prace w jednostce gdzie chcemy być kierowcą pojazdu uprzywilejowanego musimy uzyskać odpowiednie zezwolenie. Poniżej możesz pobrać wzór wniosku o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
Osoba kierująca pojazdem uprzywilejowanym (specjalnymi) musi posiadać odpowiednie zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Może je otrzymać osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada odpowiednią kategorię prawa jazdy.
Pojazd uprzywilejowany to pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego;
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy:
 • jednostek ochrony przeciwpożarowej;
 • zespołu ratownictwa medycznego;
 • Policji;
 • jednostki ratownictwa chemicznego;
 • Straży Granicznej;
 • Biura Nadzoru Wewnętrznego;
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Agencji Wywiadu;
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 • Służby Wywiadu Wojskowego;
 • Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Służby Więziennej;
 • Służby Ochrony Państwa;
 • straży gminnych (miejskich);
 • podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego;
 • Służby Parku Narodowego;
 • podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego;
 • Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywany przez Służbę Celno-Skarbową;
 • Inspekcji Transportu Drogowego;
 • jednostki niewymienionej, jeżeli pojazd jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego – na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Wymagane dokumenty do uzyskania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

 • kopię ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopię ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
 • kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
 • kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • kserokopię prawa jazdy.

Kto może ubiegać się o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?

Osoba musi mieć conajmniej skończone 21 lat. Posiadać odpowiednie prawo jazdy z odpowiadająca kategorią pojazdów:
 • A1, A2, A,
 • B1, B2, B, B+E,
 • C1, C1+E, C, C+E,
 • D1, D1+E, D, D+E.

Na jaki okres czasu wydaje się zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi?

Zezwolenie wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

Ile kosztuje wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 zł + 0,50 zł (opłata za wydanie zezwolenia + opłata ewidencja).

Jak wygląda zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym?


Wzór - Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (ZPU)

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie PDF - Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (ZPU)Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie DOC - Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (ZPU)Pobierz wzór, druk lub formularz w formacie JPG - Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (ZPU)Formularz internetowy online (uzupełnij i wydrukuj) - Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (ZPU)

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.