Data dodania: 11-12-2022 r.

Jak wygląda postępowanie w sprawie nałożenia kary za brak zgłoszenia lub zgłoszenia po terminie nabycia pojazdu jego zbycia lub rejestracji pojazdu sprowadzonego po terminie.


W przypadku gdy jesteśmy lub byliśmy właścicielami pojazdu który podlega rejestracji na terytorium naszego kraju, spoczywa na nas szereg obowiązków. Jedną z najważniejszych rzeczą są formalności które musimy koniecznie załatwić w swoim wydziale komunikacji.
Naszym obowiązkiem jest informowanie o zmianie właściciela pojazdu oraz dokonanie rejestracji pojazdu. Jeżeli nie spełniliśmy ustawowych obowiązków takich jak zawiadomienie starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu o zbyciu lub nabyciu pojazdu lub nie zarejestrowaliśmy pojazdu sprowadzonego z zagranicy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej podlegamy karzę pieniężnej nakładanej w drodze decyzji administracyjnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Jak wygląda postępowanie w sprawie nałożenia kary

W przypadku gdy organ rejestrujący pojazdy zweryfikuje że zgłoszenie zbycia lub nabycia zostało odnotowane po terminie od daty sporządzenia dokumentu własności lub nie zostało odnotowane wcale przez któregoś z właścicieli lub wniosek o rejestracje pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej został złożony po określonym terminie od daty sprowadzenia wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary finansowej (kara ta stanowi dochód powiatu lub miasta na prawach powiatu).
W takich okolicznościach otrzymujemy pisemne zawiadomienie z określonymi informacjami w jakie sprawie zostaje wszczęte postepowanie z urzędu i jakiego pojazdu to sprawa dotyczy. Zawiadomienie jest zazwyczaj wysyłane drogą pocztową lub wystawiane w momencie załatwiania sprawy w urzędzie.
Otrzymując zawiadomienie o wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary, jesteśmy informowani o tym że sprawa jest w toku i możemy czynnie uczestniczyć składając swoje wyjaśnienia i materiały które mogą skutecznie pomóc w wydaniu przez organ wydający ostateczniej decyzji. To że otrzymaliśmy zawiadomienie o wszczęciu postępowania nie oznacza że należy nam się kara, dlatego warto złożyć wyjaśnienia dlaczego nie mogliśmy złożyć zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu albo złożyć wniosek o rejestracje pojazdu w terminie.
Warto jednak pamiętać, że nie znajomość przepisów nie zwalnia nas z ich przestrzegania, zwłaszcza że obowiązek zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu funkcjonuje w momencie wejścia w życie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, czyli o dnia 20 czerwca 1997 r.
Jeśli natomiast nie mamy nic do wyjaśnienia nie robimy nic i przyjmujemy tylko pismo do wiadomości bez zgłaszania swoich uwag.
Jak napisać wyjaśnienia lub wskazać swoje uwagi do otrzymanego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie nałożonej kary za brak rejestracji lub brak zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu
Następnie otrzymamy decyzje o nałożeniu kary lub o umorzeniu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej jeśli organ uzna że argumenty złożone w wyjaśnieniach są uzasadnione.
Jeżeli zgadzamy się z decyzją, wpłacamy określoną kwotę na podane dane i sprawę uznaje się za zakończoną. Jeśli natomiast nie zgadzamy się z decyzją wydaną przez starostę lub prezydenta miasta, mamy możliwość złożenia odwołania od decyzji w określonym terminie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO).
Odwołanie adresujemy do wskazanego SKO za pośrednictwem urzędu który wydał decyzje. Czyli odwołanie składamy do Starostwa Powiatowego lub Prezydenta Miasta. W odwołaniu możemy wskazać to samo uzasadnienie co w treści odpowiedzi do zawiadomienia o wszczęciu postępowania jeżeli takie złożyliśmy oraz prośbę o ustalenie niniejszego wymiaru kary, jeśli uważacie że kara jest nie adekwatna do kary wymierzonej przez wystawce decyzji. W przypadku gdy składamy odwołanie wystawiona decyzja nie jest prawomocna i nie należy wpłacać wymierzonej nam kary.
Jak napisać odwołanie od nałożonej kary za brak rejestracji lub brak zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu
Po wysłaniu lub złożeniu odwołania od decyzji do SKO czekamy na rozstrzygniecie decyzji która jeśli nie będzie nam przychylna mamy możliwość odwołania się jeszcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jeśli natomiast przyjmujemy decyzje to dokonujemy wpłaty zgodnie z wystawioną decyzję przez organ I instancji.

Co jeśli decyzja starosty lub prezydenta miasta została uchylona w całości? To znaczy że SKO uznało że nie należy nam się kara finansowa.

Co jeśli decyzja starosty lub prezydenta miasta została uchylona, ale przekazano ją do ponownego rozstrzygnięcia przez organ I instancji? To znaczy że SKO ma wątpliwości co do wydanej decyzji i nakazuje organowi który te decyzji wydał przeprowadzić ponowne całe postępowanie administracyjne. Wtedy powinniśmy otrzymać albo decyzje o umorzeniu postępowania albo ponowną decyzje o nałożeniu kary do której ponownie będziemy musieli złożyć odwołanie jeśli tego chcemy.

Co jeśli nie zapłacę kary za zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu albo nie zarejestrowania pojazdu?

W przypadku gdy nie wpłacimy kary w określonym terminie, kara zostaje przekazana do windykacji i zostanie ściągnięta z naszego konta wraz z odsetkami.

Co jeśli mam problemy finansowe i nie mogę wpłacić pełnej kwoty wymierzonej kary?

W takiej sytuacji najprościej jest skontaktowanie się z urzędem w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania takiej sytuacji.

Czy jeśli nie zgłoszę nabycia lub zbycia pojazdu to urząd dojdzie do tego?

Tak, organ ma odpowiednie narzędzia które skutecznie informują o niezgodności dotyczącej ciągłości właścicielskiej pojazdu.

Komentarze


#1 | Marek dnia 19/01/2023 11:22
No Avatar
Fajnie wszystko opisane.

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.