Data dodania: 21-10-2023 r.

Instrukcja jak złożyć deklaracje PCC-3 i opłacić podatek od zakupu pojazdu (samochodu, motocykla lub innego pojazdu) przez internet (online) krok po kroku


Deklaracja PCC-3 (Podatek od czynności cywilnoprawnych) dotyczy opodatkowania transakcji zakupu pojazdu lub innych nieruchomości. Jest to formularz, który należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym, aby uiścić odpowiedni podatek od dokonanej transakcji. Podatek ten jest jednorazowy i jest obowiązkowy w Polsce przy zakupie używanego pojazdu lub nieruchomości.
Deklaracje składamy tylko dla pojazdów nabytych na podstawie umowy kupna sprzedaży lub umowy zamiany albo darowizny. Deklaracji nie składamy i nie podlegamy opłacie skarbowej gdy pojazd zostanie nabyty na podstawie faktury zakupu.
Kwota opodatkowania wynosi 2%.
Instrukcja i wyjaśnienie:

1. Wchodzimy na stronę internetową Ministerstwa Finansów - e-Deklaracje (kliknij tutaj) i wybieramy deklaracje "PCC".

Błednie podany poziom emisji spalin EURO w CEPiK dla Twojego pojazdu? Zobacz co zrobić aby to poprawić.

2. Następnie wybieramy rodzaj deklaracji, w tym wypadku PCC-3(5).

Błednie podany poziom emisji spalin EURO w CEPiK dla Twojego pojazdu? Zobacz co zrobić aby to poprawić.

3. Po kliknięciu zostaniemy przekierowani do deklaracji w sprawie od czynności cywilnoprawnych gdzie musimy wypełnić wszystkie pola.

Błednie podany poziom emisji spalin EURO w CEPiK dla Twojego pojazdu? Zobacz co zrobić aby to poprawić.

4. Jako pierwsze uzupełniamy "Okres, miejsce i cel składania deklaracji". Po prawej stronie klikamy przycisk "+ dodaj".

Błednie podany poziom emisji spalin EURO w CEPiK dla Twojego pojazdu? Zobacz co zrobić aby to poprawić.

5. Po wejściu na stronę mamy trzy pozycje do uzupełnienia:

 • 1. Data dokonania czynności - wpisujemy datę powstania obowiązku, czyli datę z umowy zakupu pojazdu.
 • 2. Urząd, do którego jest adresowana deklaracja - wybieramy urząd skarbowy do którego podlegamy,
 • 3. Cel złożenia deklaracji - wybieramy złożenie deklaracji
Następnie klikamy na dole strony "powrót".
Błednie podany poziom emisji spalin EURO w CEPiK dla Twojego pojazdu? Zobacz co zrobić aby to poprawić.

6. Przechodzimy do części "B" czyli "Dane podatnika dokonującego zapłaty lub zwolnionego z podatku na podstawie art. 9 pkt 10 lit. b ustawy" klikając z prawej strony "Edytuj":

Błednie podany poziom emisji spalin EURO w CEPiK dla Twojego pojazdu? Zobacz co zrobić aby to poprawić.

7. Uzupełniamy wszystkie dane następująco:

 • 1. Podmiot składający deklarację - jeżeli na umowie jesteśmy sami, to wybieramy "inny podmiot".
 • 2. Rodzaj podatnika - jeżeli nie prowadzimy firmy posiadającej osobowość prawną, to wybieramy "Osoba fizyczna",
 • 3. Dane osobowe- uzupełniamy swoje dane osobowe zgodnie ze stanem faktycznym na dzień składania deklaracji.
Jeżeli uzupełniliśmy wszystkie dane to klikamy na dole strony "powrót".
Błednie podany poziom emisji spalin EURO w CEPiK dla Twojego pojazdu? Zobacz co zrobić aby to poprawić.

8. Przechodzimy do części "C" czyli "Przedmiot opodatkowania i treść czynności cywilnoprawnej" klikając z prawej strony "Dodaj":

Błednie podany poziom emisji spalin EURO w CEPiK dla Twojego pojazdu? Zobacz co zrobić aby to poprawić.

9. Uzupełniamy wszystkie dane następująco:

 • 1. Przedmiot opodatkowania - jeżeli jest to umowa kupna-sprzedaży wybieramy "Umowa". Jeżeli inny rodzja, zaznaczamy odpowiedni.
 • 2. Miejsce położenia rzeczy lub miejsce wykonywania prawa majątkowego - wybieramy "Terytorium RP",
 • 3. Miejsce dokonania czynności cywilnoprawnej - jeżeli umowa została sporządzona w Polsce wybieramy "Terytorium RP".
 • 4. Zwięzłe określenie treści i przedmiotu czynności cywilnoprawnej - w tym miejscu musimy wpisać dane nabytego pojazdu, marka i model, rok produkcji, numer rejestracyjny i numer VIN. Na przykład "Zakup samochodu osobowego FIAT PUNTO o nr rejestracyjnym XXX i nr VIN. Rok produkcji pojazdu 2020".
Jeżeli uzupełniliśmy wszystkie dane to klikamy na dole strony "powrót".
Błednie podany poziom emisji spalin EURO w CEPiK dla Twojego pojazdu? Zobacz co zrobić aby to poprawić.

10. Przechodzimy do części "D" czyli "Obliczenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnych, z wyjątkiem umowy spółki lub jej zmiany" klikając z prawej strony "Dodaj":

Błednie podany poziom emisji spalin EURO w CEPiK dla Twojego pojazdu? Zobacz co zrobić aby to poprawić.

11. Uzupełniamy wszystkie dane następująco:

 • 1. Rodzaj czynności cywilnoprawnej - jeżeli jest to umowa kupna-sprzedaży wybieramy "Umowa sprzedaży". Jeżeli inny rodzaj, zaznaczamy odpowiedni.
 • 2. Przechodzimy do pola 27 t.j "Umowa sprzedaży (stawka podatku 2%) - podstawa opodatkowania określona zgodnie z art. 6 ustawy" - i uzupełniamy o kwotę która mamy wpisaną na umowę,
Jeżeli uzupełniliśmy o kwotę, powinna wyświetlić się nam kwota należnego podatku i klikamy na dole strony "powrót".
Błednie podany poziom emisji spalin EURO w CEPiK dla Twojego pojazdu? Zobacz co zrobić aby to poprawić.

12. Część "G" czyli "Informacje dodatkowe" nie jest wymagana, więc przechodzimy do pouczenia klikając z prawej strony "Dodaj":

Błednie podany poziom emisji spalin EURO w CEPiK dla Twojego pojazdu? Zobacz co zrobić aby to poprawić.

13. Potwierdzam i akceptuję treść pouczenia, czyli:

 • Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
 • W przypadku niezapłacenia w obowiązującym terminie kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych z poz. 54 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.).
Po zaznaczeniu tych punktów klikamy na dole strony "powrót".
Błednie podany poziom emisji spalin EURO w CEPiK dla Twojego pojazdu? Zobacz co zrobić aby to poprawić.
Następnie po uzupełnieniu danych, zgodnie z naszą instrukcją na dole mamy opcję dla których możemy podjąć działanie.
Jeżeli chcemy zweryfikować nasz dokument, klikamy "zweryfikuj". Jeśli natomiast chcemy podpisać i wysłać dokument klikamy na "akceptuj i wyślij".
Błednie podany poziom emisji spalin EURO w CEPiK dla Twojego pojazdu? Zobacz co zrobić aby to poprawić.
Kwotę podatku należy uiści ze swojego konta bankowego za pomocą przelewu podatkowego (dostępnego w aplikacji lub na stronie swojego banku po zalogowaniu na rachunek bankowy). Wybierając symbol formularzu "PCC-3, wybierając swój urząd skarbowy (czyli ten który podaliśmy na deklaracji), typ okresu zobowiązania - wybieramy rok.

Komentarze


#1 | Kat dnia 07/02/2024 20:16
No Avatar
Można złożyć to za kogoś?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.