Wniosek o rejestracje samochodu na swoje tablice rejestracyjne (indywidualne)


W przypadku kupna samochodu osobowego lub ciężarowego albo specjalnego będziemy musieli się udać do urzędu aby dokonać jego rejestracji. Na podstawie poniższego wniosku bez dokonasz rejestracji pojazdu na tablice indywidualne o swoim - wymyślonym wyróżniku w dowolnym urzędzie na terenie naszego kraju. Wniosek został stworzony na podstawie wzoru wniosku o rejestrację pojazdu zgodnego z rozporządzeniem w sprawie rejestracji pojazdu znajdującego się w dzienniku ustaw.
Wzór wniosku można wykorzystać do zarejestrowania pojazdu - zakupionego w kraju, zakupionego i sprowadzone z za granicy lub pojazdu fabrycznie nowego który nie był jeszcze nigdy zarejestrowany. Możliwość uzupełnienia wniosku wraz z współwłaścicielem (na kilku właścicieli). W przypadku złożenia wniosku o rejestracje pojazdu już zarejestrowanego w kraju, zgłosimy równocześnie nabycie tego pojazdu.

Pojazdy które można zarejestrować na tablice indywidualne (o swoim, wymyślonym wyróżniku):

 • Samochód osobowy;
 • Samochód ciężarowy;
 • Samochód specjalny;
 • Ciągnik samochodowy;
 • Autobus;
 • Motocykl;
 • Motorower;
 • Pojazd samochodowy inny (quad);

Jak długo się czeka na tablice indywidualne i jaki jest koszt ich uzyskania?

Tablice indywidnulne zamawiane są przez urzędy u producentów tablic rejestracyjnych. Czas oczekiwania to ok 1-3 tygodni. Koszt wydania tablic indywidualnych wynosi:
 • 1100,50 zł - dla samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, autobusu lub ciągnika samochodowego zarejestrowanego w kraju lub nowego z wydaną karta pojazdu.
 • 1176 zł - dla samochodu osobowego, ciężarowego, specjalnego, autobusu lub ciągnika samochodowego sprowadzonego, zarejestrowanego z zagranicy.
 • 657 zł - dla motocykla lub quada sprowadzonego, zarejestrowanego z zagranicy.
 • 581,50 zł - dla motocykla lub quada zarejestrowanego w kraju lub nowego z wydaną karta pojazdu.
 • 581,50 zł - dla motoroweru (do 50 cm3)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach § 1. pkt 15 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1727 z późn. zm.)

 • Wniosku o rejestrację, czasową rejestrację albo o wyrejestrowanie – rozumie się przez to odpowiednio wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 albo nr 1a do rozporządzenia o rejestracji pojazdów;

Kto może zarejestrować lub przerejestrować pojazd na tablice indywidualne i gdzie należy to zrobić

Rejestracji pojazdu dokonuje starosta zgodnie z miejscem zamieszkania właściciela pojazdu, zamieszkania czasowego lub siedziby firmy (posiadającej osobowość prawną np. sp. z o.o., sp. j. stowarzyszenie) w siedzibie wydziału komunikacji danego powiatu.
Właściciel pojazdu składa osobiście w urzędzie wniosek o rejestrację. W przypadku kilku właścicieli - wszyscy. Spraw może też załatwić w imieniu właściciela/właścicieli pełnomocnik właściciela/li posiadający pisemne pełnomocnictwo (tutaj przykładowy wzór upoważnienia).

Ile mam czasu na zarejestrowanie lub przerejestrowanie pojazdu na tablice indywidualne?

Prawo o ruchu drogowym nie wskazuje terminu na rejestracje pojazdu zarejestrowanego w kraju, natomiast zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rejestracji pojazdu, rejestracji dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu. Czyli wtedy kiedy właściciel będzie chciał ten pojazd zarejestrować. Natomiast w przypadku pojazdu zarejestrowanego, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej mamy obowiązek zarejestrowania go w terminie do 30 dni.
Warto pamietać natomiast:
 • W przypadku pojazdu zarejestrowanego w kraju, mamy obowiązek zawiadomić o nabyciu pojazdu (nie zarejestrować pojazd, lecz zgłosić jego nabycie) w terminie 30 dni.
 • W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej mamy obowiązek zarejestrowania go w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia.
 • W przypadku pojazdu sprowadzonego z kraju spoza Unii Europejskiej (np. USA, Szwajcaria, Norwegia, Japonia, Kanada) nie mamy określonego terminu na jego rejestrację.
Właściciel pojazdu zarejestrowanego w kraju jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Uwaga! Zmiany terminów obowiązku rejestracji pojazdu zarejestrowanego sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej oraz zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju

 • 30 dni - od dnia 01-07-1998 r. do 29-02-2020 r.
 • 180 dni - od dnia 01-03-2020 r. do 31-12-2020 r.
 • 30 dni - od dnia 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r.
 • 60 dni - od dnia 01-07-2021 r. - do momentu ogłoszenia przez Ministra Zdrowia ustania stanu pandemii na terytorium Rzeczpospolitej Polski

Wzór - Wniosek o rejestracje samochodu na swoje tablice rejestracyjne (indywidualne)

Pobierz darmowy druk wzoru wniosku do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.

Przydatne materiały:Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.