Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy kategorii B (np. samochód osobowy) dla osoby niepełnoletniej


Rozpoczynasz kursy na prawo samochodu osobowego B kategoria, a nie jesteś osobą pełnoletnią? Pamiętać że, aby otrzymać numer PKK musisz mieć zgodę rodzica na rozpoczęcie kursów. Poniżej możesz pobrać gotowy wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy. Zgoda jest wymagana gdy osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy na kategorie: B (np. samochód osobowy) jest osobą niepełnoletnią i nie ma ukończone 18 lat.
Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy kategorii B (np. samochód osobowy) dla osoby niepełnoletniej druk wzór formularz pdf Zgoda rodzica na rozpoczęcie kursów na prawo jazdy jest pisemnym wyrażeniem zgody przez jednego lub oboje rodziców (lub prawnych opiekunów) osoby nieletniej, która chce rozpocząć naukę jazdy. Jest to dokument, który potwierdza, że rodzic lub opiekun wyraża zgodę na to, że nieletnie dziecko może uczyć się prowadzenia pojazdu i ubiegać się o prawo jazdy.

Jakimi pojazdami możesz kierować na kategorii B

 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (na przykład samochód osobowy), z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • zespół pojazdów - powyższy pojazd połączony z lekką przyczepą (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • pojazd z kategorii AM
 • zespół pojazdów - złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 3500 kg,
 • jeśli zdasz dodatkowy egzamin praktyczny i masz dodatkowy wpis w prawie jazdy - zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 4250 kg
 • ciągnik rolniczy - tylko w Polsce
 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) - tylko w Polsce
 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce
 • jeśli masz prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat - motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg - tylko w Polsce

Wymagany minimalny wiek dla kategorii B

18 lat - to minimalny wiek który musi posiadać osoba ubiegająca się o prawo jazdy na kategorie B

Art. 21 ust. 2 (ustawa o kierujących pojazdami - Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)

 • 2. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może rozpocząć szkolenie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Art. 21 ust. 1 (ustawa o kierujących pojazdami - Dz. U. z 2021 r. poz. 1212)

 • 1. Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do kierowania tramwajem może rozpocząć szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku, o którym mowa odpowiednio w art. 8 lub art. 9, wymaganego od kierującego pojazdem objętego tym uprawnieniem, a jeżeli osobą tą jest:
 • 1) uczeń szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie w zawodzie:
 • a) dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762), przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, lub
 • b) realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo
 • 2) słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym
 • – może rozpocząć szkolenie wraz z rozpoczęciem nauki odpowiednio w tej szkole lub na tym kwalifikacyjnym kursie zawodowym.

Wzór - Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na rozpoczęcie kursu i wydania prawa jazdy kategorii B (np. samochód osobowy) dla osoby niepełnoletniej

Pobierz darmowy druk wzoru zgody do uzupełnienia i wydrukowania w formatach pliku .pdf, .doc (word) oraz .jpg.Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:

Inne dokumenty do pobrania

X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.