Czy muszę tłumaczyć zagraniczny (np. niemiecki, belgijski, francuski lub włoski) dowód rejestracyjny pojazdu do jego zarejestrowania?


Sprowadziłem pojazd z innego kraju np. z Niemiec, Włoch, Austrii, Belgii, Francji, lub innego państwa i zastanawiasz się czy musisz tłumaczyć u tłumacza przysięgłego zagraniczny dowód rejestracyjny aby móc zarejestrować pojazd w naszym kraju? Wyjaśniamy.
Zgodnie z §7 ust. 2 pkt. ustawy - Rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz 2355 z późn. zm) właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:
 • dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33, Dz. Urz. UE L 10 z 16.01.2004, str. 29, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 344, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356 i Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 129);

Zgodnie z art. 2 pkt. 63 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz 450 z późn. zm) państwem członkowskim jest:

 • 63) państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
Nie ma obowiązku tłumaczenia dowodu rejestracyjnego pojazdu sprowadzonego i dotychczasowo zarejestrowanego w państwie członkowskim, ale tylko w przypadku gdy nie ma zawartych w nim dodatkowych informacji krajowych pojazdu skąd został sprowadzony.

Kiedy musimy przetłumaczyć dowód rejestracyjny pojazdu sprowadzonego z zagranicy

 • tłumaczenie niemieckiego dowodu rejestracyjnego - nie jest wymagane jeśli na dokumencie nie ma żadnej adnotacji (pieczątki, informacji z tyłu dokumentu lub dodatkowych informacji w pkt. 22 na dowodzie rejestracyjnym części 1),
 • Zobacz szczegółowe informacje odnośnie wymogu tłumaczenia niemieckiego dowodu rejestracyjnego
 • tłumaczenie belgijskiego dowodu rejestracyjnego - nie jest wymagane jeśli na dokumencie nie ma żadnej adnotacji,
 • Zobacz szczegółowe informacje odnośnie wymogu tłumaczenia belgijskiego dowodu rejestracyjnego
 • tłumaczenie francuskiego dowodu rejestracyjnego - nie jest wymagane jeśli na dokumencie nie ma żadnej adnotacji,
 • tłumaczenie austriackiego dowodu rejestracyjnego - nie jest wymagane jeśli na dokumencie nie ma żadnej adnotacji,
 • tłumaczenie szwedzkiego dowodu rejestracyjnego - nie jest wymagane jeśli na dokumencie nie ma żadnej adnotacji,
 • tłumaczenie norweskiego dowodu rejestracyjnego - nie jest wymagane jeśli na dokumencie nie ma żadnej adnotacji,
 • tłumaczenie włoskiego dowodu rejestracyjnego - jest wymagane (dużo dopisków w rubryce nr 3)
 • tłumaczenie szwajcarskiego dowodu rejestracyjnego - jest wymagane,
 • tłumaczenie czeskiego dowodu rejestracyjnego - nie jest wymagane jeśli na dokumencie nie ma żadnej adnotacji,
 • tłumaczenie hiszpańskiego dowodu rejestracyjnego - nie jest wymagane jeśli na dokumencie nie ma żadnej adnotacji,
 • tłumaczenie holenderskiego dowodu rejestracyjnego - nie jest wymagane jeśli na dokumencie nie ma żadnej adnotacji,
 • tłumaczenie luksemburskiego dowodu rejestracyjnego - nie jest wymagane jeśli na dokumencie nie ma żadnej adnotacji,
 • tłumaczenie ukraińskiego dowodu rejestracyjnego - jest wymagane,
 • tłumaczenie amerykańskiego dowodu rejestracyjnego - jest wymagane,
UWAGA! Warto podkreślić że urzędnik może sobie w uzasadnionych sytuacjach zażądać tłumaczenia dowodu rejestracyjnego jeśli ma wątpliwości co do zawartych treści na tym dokumencie.

Komentarze


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.