Czy na podstawie aplikacji mPojazd (mObywatel) można wykonać przegląd techniczny pojazdu?


Przegląd techniczny waszego samochodu, motocykla lub innego pojazdu dobiega końca lub jest już nie ważny, a nie mamy przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu i zastanawiacie się czy można zrobić badanie na podstawie aplikacji mPojazd? Wyjaśniamy.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 poz. 776 z późn. zm) zakres okresowego badania technicznego pojazdu obejmuje identyfikację pojazdu, w tym sprawdzenie cech identyfikacyjnych oraz ustalenie i porównanie zgodności faktycznych danych pojazdu z danymi w:
  • dowodzie rejestracyjnym,
  • pozwoleniu czasowym, w tym dla pojazdu, o którym mowa w art. 70d ust. 3 ustawy wraz z kartą pojazdu, o ile została wydana,
  • karcie pojazdu dla pojazdu zarejestrowanego, o ile została wydana, łącznie z danymi i informacjami, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy,
  • pokwitowaniu, o którym mowa w art. 132 ust. 2 ustawy, łącznie z danymi i informacjami, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy,
Aplikacji mPojazd (znajdująca się w mObywatel) nie jest wskazana w liście w związku z tym przestawiając aplikacje na stacji, diagnosta samochodowy ma prawo i obowiązek odmówić wykonania przeglądu technicznego.

Komentarze


#1 | mobywatelPC dnia 21/06/2023 11:36
No Avatar
to po co wymyślono ten cały "elektroniczny" bubel skoro nie można używać go w kontroli pojazdu stanu technicznego .w mPojazd. są wszystkie dane!!!!!!!!!!!!

Dodaj komentarz


Nick:

Kod potwierdzający:
X

Logowanie

Nazwa użytkownika

Hasło


Nie możesz się zalogować? Utwórz o nowe hasło

X


Kontakt:


Jeżeli masz do nas jakieś pytania, możesz je zadać za pomocą naszego formularza kontaktowego.